Monfi

Bankovnictví

Bankovní systém České republiky

Centrální banka

Základní úkoly centrální banky

Nástroje centrální banky

Diskont:

Repo sazba:

Lombardní sazba:

Povinné minimální rezervy:

Pravidla likvidity:

Operace na volném trhu:

Obchodní banky

Pasivní úvěrové operace

Rozdělení vkladů:

Hledisko termínové

– tyto vklady jsou velmi nevýhodné

Hledisko měny

Aktivní úvěrové operace

Banka sleduje dva cíle:

Druhy úvěrů

Jištění proti bankovním rizikům při úvěru

Bankovní služby

Finanční trh

Vlastnosti finančního trhu:

rozdělení finančního trhu:

Peněžní trh

Kapitálový trh

Trh drahých kovů

Devizový trh